Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу "История экономических учений" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно)
НазваниеСеминарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу "История экономических учений" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно)
страница5/6
Дата конвертации26.02.2013
Размер254.33 Kb.
ТипСеминар
1   2   3   4   5   6

Тема 12. Экономическая мысль в Украине (XIX - начало XX ст.)


(4 часа)

Семинарское занятие (2 часа)

 1. Общественно-экономическая мысль в дореформенный период.

 2. Либерально-буржуазная экономическая мысль.Экономические проблемы в журнале “Основа”. Общины.

 3. Революционно-демократическое направление общественно-экономической мысли.

 4. Экономические взгляды либеральных народников.

 5. Развитие политической экономии в Украине.


Самостоятельная работа (2 часа)

 1. Особенности формирования либерально-буржуазного направления в экономической мысли Украины.

 2. С.Подолинский и современность. Закон Подолинского.

 3. Экономическая программа М.Левитского.

 4. Экономические взгляды М.Зибера.

 5. Взнос украинских экономистов в развитие мировой экономической мысли.


Литература

 1. Бажал Ю. Доля теорії: 100-річчя класичної праці М.І. Туган-Барановського і сучасність // Економіка України. - 1994. - №12.

 2. Богаченко А. Т.Г.Шевченко и социально-экономическая программа Кирило-Мефодиевского общества // Экономика Советской Украины. - 1989. - №3.

 3. Бухарин Н. Теория распределения Туган-Барановского // Экономические науки. - 1990. - №2.

 4. Вірник Д.Ф., Голубовська Є.А. Економічні погляди І.Я.Франка. - К., 1956.

 5. Всемирная история экономической мысли: в 6т. Т.3. - М., 1989.

 6. Горкіна Л.П. Нариси з історії політичної економії в Україні: Остання третина XIX - перша половина XX ст. - К., 1994.

 7. Гребнев Л.О. О чем писал Туган-Барановский // Экономические науки. - 1990. - №5.

 8. Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні. - К., 1969.

 9. Жученко В.С. М.І.Зібер - коментатор і популяризатор економічного вчення Карла Маркса. - К., 1968.

 10. Зибер Н.И. Избранные экономические произведения: в 2т. - М., 1959.

 11. Злупко С. “Вітчизняна економічна теорія” чи українська екнономічна школа? // Економіка України. - 1994. - №8.

 12. Злупко С. М.І.Зібер - дослідник світової економіки та економічної думки // Економіка України. - 1994. - №8.

 13. Злупко С. Є.Є.Слуцький - український економіст- математик світової слави // Економіка України. - 1995. - №7.

 14. Злупко С.М. Економічна думка на Україні. Нариси з історії економічної думки на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст. - Львів, 1969.

 15. Злупко С.М. Михайло Туган-Барановський. Український економіст світової слави. - Львів, 1993.

 16. Злупко С.М. “Принципи політичної економії” А.Маршалла і “Основи політичної економії” М.І. Тугана-Барановського // Питання політичної економії. - 1992. - №218.

 17. Злупко С.М. Сергій Андрійович Подолинський. - Львів, 1990.

 18. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. - К., 1971.

 19. Історія економічної думки України: Навч. посібник /Р.Х.Васильєва та ін. - К., 1993.

 20. Кокоріна О.І. До характеристики суспільно-економічних поглядів Українського Ліберального народника Т.Осадчого // Історія народного господарства та економічної думки Української РСР: Зб. Вип.7. - К., 1972.

 21. Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках XIX ст. - К., 1971.

 22. Корнійчук Л.Я. З історії буржуазної політичної економії на Україні в 70-ті роки XIX ст. /Історія народного господарства та економічної думки Української РСР: Зб. Вип.8. - К., 1974.

 23. Корнійчук Л.Я., Мешко І.Н. Економічні погляди С.А.Подолинського. - К., 1958.

 24. Нариси з історії економічної думки на Україні. - К., 1956.

 25. Петровська Н.А., Кульбана О.В. Розвиток М.І.Туганом-Барановським вчення про цінність // Питання політичної економії. - 1992. - №218.

 26. Соколовська І.П. Модель соціалізму М.І.Тугана-Барановського: економічний аспект // Питання політичної економії. - 1992. - №218.

 27. Туган-Барановський М.І. Політична економія: Курс популярний. - К., 1994.

 28. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. - М., 1989.

 29. Цаголов Н.А. Вопросы истории политической экономии. - М., 1984.1   2   3   4   5   6

Похожие:

Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconСеминарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу "История экономических учений" Тема Предмет и задача курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно)
Тема Экономическая мысль Древнего мира и Средневековье. Меркантелизм. (2 часа)
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconОглавление Тема Предмет, метод, структура и основные задачи дисциплины «История экономических учений»
История экономических учений: Учеб пособие / Ф. И. Биншток. 3-e изд. М.: Риор, 2012. 192 с.: 70x100 1/32. (Карманное учебное пособие)....
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconПрограмма дисциплины «История политических учений» для специальности
Курс «История политических учений» является обязательным курсом для студентов и читается во II модуле первого полугодия учебного...
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconУчебно-методические указания по самостоятельной работе студентов и проведению семинарских и практических занятий
Тема 1 (семинарское занятие). Понятия: наука, научное знание, процесс познания (2 часа)
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconМетодическое пособие для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Государственный и муниципальный долг» для студентов
Методическое пособие предназначено для проведения семинарских занятий по дисциплине «Государственный и муниципальный долг». Темы...
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconПредмет, задачи и методика ведения курса «выпуск учебной газеты»
Организация учебных занятий и самостоятельной работы студентов на отделении журналистики
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconСодержание: Введение 3 Предмет истории экономических учений 4 Методология исследования 6 Историческая схема эволюции экономических учений 12 Заключение 17 Список использованной литературы 18 Введение
История экономических учений — это неотъемлемое звено в цикле общеобразовательных дисциплин по направлению «экономика»
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconТематика семинарских занятий по экологии семинары (1 курс, 2 семестр) Кол-во часов 1 модуль тема 1
...
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconI. Семинарские занятия и самостоятельная работа Тема Бюджет как финансовая база деятельности органов государственной власти и местного самоуправления
Методическое пособие для проведения семинарских, индивидуальных занятий и самостоятельной работы по курсу «Бюджетная система Российской...
Семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по курсу \"История экономических учений\" Тема Предмет и задачи курса (2 часа) (Тема изучается самостоятельно) iconПланы семинарских занятий по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» для студентов 5 курса специальности «Правоведение» факультета заочного образования
Занятие Тема: «Авторское право и смежные права: понятие, субъекты и объекты» (0,5 часа)
Разместите кнопку на своём сайте:
kurs.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©kurs.znate.ru 2012
обратиться к администрации
kurs.znate.ru
Главная страница